آهن ربا N42 6X2

آهن ربای نئودیمیوم سایز  N42  6X2

230 تومان بدون مالیات.

3870 قلم

S-06-02-N
NdFeB
دیسک
6 میلی متر
2 میلی متر
+/- 0,1 mm
نیکل-مس-نیکل
گرید N42
80 درجه سانتی گراد
0.43 گرم