بسته 100 تایی اتیکت مگنتی(بج سینه)

اتیکت مگنتی در بسته های 100 عددی

بج سینه

جهت خرید با فروشگاه تماس بگیرید.

سه آهنربایی ابعاد قاب فلزی : 45X13
ابعاد مکنت های نصب شده : 8X2 سه عدد

برای نگه داری کارت بر روی لباس
برای نگه داری کارت پرسنلی افراد در سازمانها
در سمینارها
در نمایشگاهها
یا به عنوان هدیه تبلیغاتی

0 تومان بدون مالیات.

997 قلم

سه آهنربایی ابعاد قاب فلزی : 45X13
ابعاد مکنت های نصب شده : 8X2 سه عدد

برای نگه داری کارت بر روی لباس
برای نگه داری کارت پرسنلی افراد در سازمانها
در سمینارها
در نمایشگاهها
یا به عنوان هدیه تبلیغاتی

محصول ویژه اتیکت:

لینک محصول