آهنربای فریم دار 25*30

آهنربای فریم دار سایز 25 *30

قطر 30 میلی متر و ضخامت 25 میلی متر

1- قابل اتصال و فیکس کردن در مکان خاص

2- مقاوم شدن مگنت در برابر ضربه

3- متمرکز شدن حوزه مغناطیس مگنت در یک طرف

جهت تهیه با فروشگاه تماس بگیرید

0 تومان بدون مالیات.

349 قلم